OMEGA FIRE
Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe
508-398-394
info@omega-fire.pl

Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) Gazowe

FM-200

HFC-227ea jest najpopularniejszym, bezpiecznym i efektywnym środkiem gaśniczym. Działanie gaśnicze FM 200, polega na wytrącaniu ciepła i przerywaniu reakcji spalania na poziomie molekularnym. Jest to środek bezbarwny i bezwonny, który nie przewodzi prądu elektrycznego. Jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, dlatego z powodzeniem może być stosowany w pomieszczeniach typu: serwerownie, UPS-y, archiwa, magazyny, biblioteki, rozdzielnie elektryczne…

NOVEC 1230

Novec 1230 jest stosowany jako środek gaśniczy przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A i B w pomieszczeniach, w których użycie wody, piany lub proszku gaśniczego spowodowałoby dodatkowe szkody materialne. W przeciwieństwie do dwutlenku węgla jest on bezpieczniejszy dla ludzi oraz nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów, dlatego bywa stosowany w instalacjach gaśniczych w miejscach przeznaczonych do czasowego przebywania ludzi takich jak: pomieszczenia komputerowe, centrale telefoniczne, serwerownie, muzea, szpitale, biblioteki czy banki…

Dwutlenek węgla CO2

Mimo tego, że dwutlenek węgla tak jak w przypadku gazów obojętnych i chlorowcopochodnych węglowodorów nie jest przewodnikiem prądu elektrycznego i pozostawia żadnych zanieczyszczeń po odparowaniu nie jest uważany za czysty środek gaśniczy.  Jego wpływ na zdrowie i życie człowieka jest wysoce szkodliwy, a nawet zabójczy. Dwutlenek węgla działa na zasadzie obniżenia stężenia tlenu w powietrzu (wyłączając w ten sposób utleniacz z procesu spalania i uniemożliwiając rozwijanie się pożaru) oraz w niewielkim stopniu poprzez chłodzenie.

Dlatego CO2 stosowany jest do gaszenia pomieszczeń, urządzeń, w których nie przebywają ludzie.

 

INERGEN / ARGONIT

Mieszanina Azotu (52%) i Argonu (40%)

Inergen należy do najnowocześniejszych środków gaszących pożary. Działanie Inergenu polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej. Inergen wytwarza ubogą w tlen atmosferę, w której następuje gaszenie pożaru, natomiast ludzie mogą nadal swobodnie oddychać. W skład środka gaśniczego wchodzą: azot (52%), argon (40%) oraz dwutlenek węgla (8%). Inergen jest bezpieczny dla urządzeń, środowiska i ludzi, dlatego jest jednym z najczęściej stosowanych środków gaśniczych. Główne miejsca instalacji systemu gaśniczego to pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, serwerownie, pomieszczenia UPS, archiwa i muzea, galerie, biblioteki, magazyny farb i lakierów, rozdzielnie elektryczne, laboratoria.

Copyright by Omega Fire. Projekt i realizacjia Bull Design